Lietuvos vyskupų konferencijos delegato misija yra puoselėti užsienio lietuvių katalikų dvasinį ugdymą parapijose, misijose ir bendruomenėse; koordinuoti ir remti jaunimo sielovadą lietuviškų religinių tradicijų išlaikymui išeivijoje.

The pastoral mission of the Delegate of the Lithuanian Bishops’ Conference is to promote and facilitate the spiritual growth of Lithuanian Catholic abroad in their parishes, missions and communities; to coordinate and support youth ministry for the continuity of religious traditions in the Lithuanian diaspora.
Sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas

Kviečiame jame dalyvauti virtualiai, plakatėlį pridedame.

Tam, kad sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo pamaldos iš Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikos galų būti transliuojamos parapijos YouTube kanale, reikia surinkti bent 1000 prenumeratorių.

Padėkite mums – paspauskite nuorodą, o ten spauskite –- prenumeruoti. Ačiū!

Prašome dalintis šia informacija su savo draugais.
https://www.youtube.com/channel/UCc9pDwC45is4Deu4XZo_Kkg

s. Viktorija Plečkaitytė MVS
Skaitykite naujienas iš Bostono lietuvių apaštališkosios misijos - Šv. Petro lietuvių parapijos.

Žiniaraštyje:
Pirmas puslapis yra apie apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventę
Tęsiasi sutvirtinimo ir pirmosios komunijos pamokos.
Dar vienas Šv. Petro lietuvių parapijos istorijos puslapis
Paskutiniame puslapyje rasite trumpą Guido Nincheri biografiją - dailininko kuris sukūrė ir pagamino vitražus puošiančius bažnyčia iš abiejų pusių

Daugiau

2020 m. gruodžio 23 d.
TIKĖJIMO MOKYMO KONGREGACIJA

2020 m. gruodžio 21 d.

Apskritai paėmus, klausimas dėl vakcinų naudojimo dažnai kelia atkaklias diskusijas viešosios nuomonės erdvėje. Pastaraisiais mėnesiais ši Kongregacija gavo keletą paklausimų, kokia yra nuomonė dėl naudojimo kai kurių vakcinų nuo SARS-CoV-2 viruso, sukeliančio Covid-19. Tos vakcinos sukurtos atliekant tyrimus ir gamyboje panaudojus ląstelių linijas, kilusias iš audinio, gauto iš praėjusiame amžiuje įvykdytų dviejų abortų. Tuo pat metu žiniasklaidoje vyskupų, katalikų draugijų ir ekspertų vardu pasirodė įvairių pareiškimų, pateikusių skirtingas, kartais viena kitai prieštaraujančias nuomones, ir tai kėlė abejonių dėl šių vakcinų naudojimo moralumo.

Popiežiškoji gyvybės akademija jau yra parengusi šia tema svarbų pareiškimą, pavadintą „Moraliniai svarstymai dėl vakcinų, sukurtų naudojant ląsteles, išvestas iš abortuotų žmogaus vaisių“ (2005 m. birželio 5 d.). Po to Tikėjimo mokymo kongregacija šia tema išreiškė savo nuomonę instrukcijoje Dignitas Personae (2008 m. rugsėjo 8 d., plg. nr. 34 ir 35). 2017 m. Popiežiškoji gyvybės akademija dar kartą nagrinėjo šią temą ir paskelbė notą. Šie dokumentai jau pateikia bendrus direktyvinius kriterijus.

Daugiau

2020 m. gruodžio 28 d.
Rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką

2021 m. sausio 1-oji

1. Prie Naujųjų metų slenksčio noriu perteikti pagarbius sveikinimus valstybių bei vyriausybių vadovams, tarptautinių organizacijų atsakingiesiems, įvairių religijų dvasiniams lyderiams bei išpažinėjams, geros valios vyrams ir moterims. Visiems perduodu geriausius linkėjimus, kad ateinančiais metais žmonija žengtų brolybės, teisingumo ir taikos tarp žmonių, bendruomenių, tautų ir valstybių keliu.

2020 metai buvo paženklinti didžiulės Covid-19 sveikatos krizės, kuri tapo daugiaplaniu ir globaliu reiškiniu, pagilinančiu tokias tarpusavyje susijusias krizes kaip klimato, maisto produktų, ekonomikos ir migracijos krizės, ir tai nulėmė dideles kančias bei sunkumus. Pirmiausia mąstau apie tuos, kurie neteko šeimos nario ar artimojo, taip pat apie žmones, praradusius darbą. Ypač menu gydytojus, slaugytojus, farmacininkus, mokslininkus, savanorius, kapelionus, ligoninių bei sveikatos įstaigų darbuotojus, kurie darė tai, ką pajėgė, ir toliau tai daro dėdami didžiules pastangas ir pasiaukodami – kai kurie iš jų net iki mirties, stengdamiesi būti šalia ligonių, palengvinti jų kančias arba išgelbėti gyvybę. Pagerbdamas tuos asmenis iš naujo kreipiuosi į tuos, kurie priima sprendimus politikos ar privačiame sektoriuje, kad imtųsi atitinkamų priemonių ir garantuotų prieigą prie Covid-19 vakcinų, taip pat prie pagrindinių technologijų, kurių reikia norint padėti ligoniams ir visiems vargingiausiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms (1).

Daugiau

Šiemet pelėdžiukai rinkosi ne salėje, bet prie kompiuterio ekranų. Susitikę "virtualiai" pelėdžiukai smagiai padainavo "Džiaugsmingų šventų Kalėdų".

Žiūrėkite įrašą čia

Daugiau

Gruodžio 20 d. vyko Zoom šv. mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje, kuriose dalyvavo būrelis lietuvių susirinkę Šv. Henriko katedros parapijos salėje Suomijoje Helsinkyje. Kiti mišiose dalyvavo iš savo namų. Mišių dalyviai Helsinkyje skaitė visuotinę maldą, giedojo.

Jėzuitas studentas Mantas Mileris filmavo Šv. Kazimiero bažnyčioje, visus bendrai maldai subūrė tėvas Antanas Saulaitis.

Daugiau

Pasižymėkite kalendoriuje! Trečiadienį, sausio 6 dieną 4:30 po pietų JAV Centro laiku (CT time) ir po to pakartotinai ketvirtadienį 10 valandą ryto JAV centro laiku per EWTN kanalą (https://www.ewtn.com/tv) bust transliuojamas ilgai lauktas dokumentinis filmas:

„Jie gal būt bus šventieji, motina Marija Kaupas“

Save the date! On Wednesday, January 6 at 4:30 p.m. CT and (repeating) on Thursday, January 7 at 10 a.m. CT the the long-awaited EWTN (https://www.ewtn.com/tv) documentary film:

THEY MIGHT BE SAINTS, Mother Maria Kaupas

will debut!
Please share the news and tune in on January 6 or January 7.

Daugiau